REALIZÁCIA

realizácia diela v dohodnutom termíne a v najvyššej kvalite