Sekcionalne garazove brany (#4)

mm

Maximálna šírka pre privátnu bránu je 5500mm!

mm

Maximálna výška pre privátnu bránu je 3000mm!

mm

Minimálny rozmer horného ostenia je 115mm!

mm

Minimálny rozmer horného ostenia je 210mm!

mm

Minimálny rozmer bočného ostenia je 90mm!

mm

Minimálny rozmer bočného ostenia je 90mm!

mm

Minimálna hĺbka garáže bez pohonu je mm!

Minimálna hĺbka garáže s pohonom je 3200mm!

 

Minimálna hĺbka garáže bez pohonu je mm!

Minimálna hĺbka garáže s pohonom je 3450mm!

 

Minimálna hĺbka garáže bez pohonu je mm!

Minimálna hĺbka garáže s pohonom je 4125mm!

 

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou montážou.
Pre plnú záruku vrátane montáže vyberte produkt aj s montážou.

Prihlásenie predajcu

Pre prihlásenie musíte byť zaregistrovaný ako predajca. Ak máte záujem stať sa predajcom našich výrobkov, kontaktujte nás na 0917 293 733.